User Tools

Site Tools


pl:data_privacy_and_protection_policy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:data_privacy_and_protection_policy [2020/02/24 10:38]
Pawel_Molenda
pl:data_privacy_and_protection_policy [2020/07/01 17:15] (current)
Line 78: Line 78:
   * [[https://www.shambhalamountain.org/|Shambhala Mountain Center]]   * [[https://www.shambhalamountain.org/|Shambhala Mountain Center]]
   * [[https://sakyonglineage.org/|Sakyong Potrang]]   * [[https://sakyonglineage.org/|Sakyong Potrang]]
-  * Kontrahenci (dostawcy narzędzi) +  * Kontrahenci (dostawcy narzędzi)    
-    +
       * Mailchimp       * Mailchimp
       * Retreat Guru       * Retreat Guru
Line 104: Line 103:
 Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre funkcje zwiększające wydajność witryny mogą nie działać poprawnie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre funkcje zwiększające wydajność witryny mogą nie działać poprawnie.
  
-** Ujawnianie przez osoby trzecie **+** Przekazywanie danych osobowych **
  
 Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy danych osobowych osobom niebędącym Shambhalą, chyba że powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Nie obejmuje to partnerów hostingowych stron internetowych i innych stron, które pomagają nam w prowadzeniu naszych stron internetowych, prowadzeniu działalności gospodarczej lub obsłudze naszych użytkowników, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawniać informacje, gdy ich ujawnienie jest odpowiednie dla zapewnienia zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych lub innych osób. Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy danych osobowych osobom niebędącym Shambhalą, chyba że powiadomimy Cię z wyprzedzeniem. Nie obejmuje to partnerów hostingowych stron internetowych i innych stron, które pomagają nam w prowadzeniu naszych stron internetowych, prowadzeniu działalności gospodarczej lub obsłudze naszych użytkowników, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawniać informacje, gdy ich ujawnienie jest odpowiednie dla zapewnienia zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych lub innych osób.
pl/data_privacy_and_protection_policy.1582537124.txt.gz · Last modified: 2020/07/01 17:15 (external edit)